Projecten

Hieronder volgt een korte selectie uit de projecten die wij hebben gedaan. 

Voor uitgebreide referentieprojecten kunt u altijd contact opnemen met Tjalling Dijkstra, telefoonnummer 06-54662594.

afsluitdijk-vismigratierivier

De nieuwe Afsluitdijk

Een dijk waar mensen special voor omrijden. De nieuwe Afsluitdijk is een bijzondere combinatie van opgaven.

n31-harlingen-traverse

N31 Traverse Harlingen

Advisering over de architectuur en vormgeving van de diverse onderdelen van het project N31 Harlingen.

denhelder-duinwoningen

Herstructurering Nieuw Den Helder Centrum

Vanaf juli 2005 verzorgen wij voor de gemeente Den Helder het projectmanagement voor de wijk Nieuw Den Helder Centrum. Het betreft een gebied met grote sociaal maatschappelijke en ruimtelijk problemen. Er is een samenhangend pakket van maatregelen ontwikkeld op zowel het sociale, culturele, economische als ruimtelijk-fysieke vlak. Voor meer informatie www.nieuwdenhelder.nl

Gespreksleiding thema-avonden VVD statenfractie Friesland

In de opmaat naar de Provinciale Statenverkiezingen van Fryslan in 2007 heeft de VVD Zenit-bgo gevraagd een viertal discussieavonden te leiden. Hierbij waren politici, bedrijven en instellingen aanwezig. De thema’s die zijn besproken betroffen onder andere Welzijn & zorg, Wonen, Economie, Onderwijs & Onderzoek. De bijeenkomsten hebben voor de VVD veel bruikbare verkiezingsitems opgeleverd.

Visie op de ontwikkeling van Noord Nederland

Voor Oranjewoud is in oktober 2004 een prikkelende visie opgesteld over de ontwikkeling van Noord Nederland tot 2030. De visie is gepresenteerd op het congres ‘De Regio pakt de Ruimte’ van de Rijks Universiteit Groningen. De visie is ook in een boek opgenomen dat in het najaar van 2006 door de RUG wordt uitgegeven onder de titel 'Lila en de Planologie van de Contramal', Op aanvraag is deze visie beschikbaar.

Havenvisie Den Helder

Om de positie van de haven te versterken, onder andere in relatie tot de aanpassing van de PKB Waddenzee, heeft de gemeente Den Helder besloten een havenvisie op te laten stellen. Zenit-bgo heeft het procesmanagement verzorgt wat ondermeer heeft geleid tot een visie die de steun heeft van de Helderse politiek en het bedrijfsleven. De ruime ervaring met adviesprojecten heeft de aansturing van het externe adviesbureau aangescherpt en heeft tot een betere benutting van de interne expertise van de gemeente geleid. Door dit laatste is de interne besluitvorming versoepelt.

Meer informatie?

Vul onderstaand formulier in en u wordt zo snel mogelijk terug gebeld of neem direct contact op met Tjalling Dijkstra.

Tjalling Dijkstra

ZENIT-BGO

06-54 66 25 94

Contactgegevens

Zenit | Bureau voor gebiedsontwikkeling
Postadres: De Blei 13, 9001 NS Grou
Telefoon: 06-54662594
KvK: 73546755
BTW: 8595.70.332.B.01

Waar vindt u ons?

© 2019. Zenit-bgo. De MediaStrateeg Online