Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

Voor wonen, werken en recreëren is in Nederlands slechts een beperkte oppervlakte beschikbaar, terwijl de behoefte aan capaciteit groeit. Dat vraagt om innovatieve ruimtelijke concepten waarin creativiteit en effectiviteit worden gecombineerd.

Het (her)inrichten van zowel het stedelijk gebied als de landelijke omgeving vraagt om een integrale aanpak van plan tot uitvoering. Maar door de betrokkenheid van uiteenlopende disciplines en partijen neemt de complexiteit van gebiedsontwikkeling toe. De kennis en ervaring van Zenit-bgo biedt uitkomst.

Ontwikkelingsprojecten: van idee tot obstakelvrij maken

Zenit-bgo is een jong bureau dat is gespecialiseerd in interim management, ruimtelijk advies en planontwikkeling. Specialist in de herstructurering van woongebieden, regionaal economische vraagstukken en leisure. Van visie tot projectmanagement. Voor overheid, corporaties en ontwikkelaars. Al 15 jaar ervaring in alle fases van de ruimtelijke planvorming opgedaan bij de gemeentelijke, provinciale overheid en de laatste negen jaar bij een landelijk adviesbureau.

Integrale oplossingen op maat

De strategie van Zenit-bgo is simpel en doeltreffend; integraal werken, communicatief sterk en denken en werken vanuit de waardeketen van het project. Zo ontstaat draagvlak voor creatieve, maar robuuste plannen, doordacht van begin tot het eind. Op basis van gedegen inhoudelijke en financiële kennis, gekoppeld aan uitgebreide ervaring op het gebied van project en procesmanagement, zijn wij zo in staat passende, integrale oplossingen aan te dragen.

DE DIENSTEN VAN Zenit-bgo

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Interim

Projectmanagement voor bijvoorbeeld herstructureringsgebieden of het begeleiden van integrale visieprojecten.​

Advies

Advies over strategische of tactische ruimtelijke vraagstukken. Ook verzorgen wij discussiebijeenkomsten.​

Ontwikkeling

Wij zijn altijd op zoek naar projecten waarin wij kunnen deelnemen c.q. risicodragend kunnen participeren. Afhankelijk van de vraag kunnen wij onze kennis en tijd inzetten, dan wel financieel participeren.

Recente projecten

afsluitdijk-vismigratierivier

De nieuwe Afsluitdijk

Een dijk waar mensen special voor omrijden. De nieuwe Afsluitdijk is een bijzondere combinatie van opgaven.

n31-harlingen-traverse

N31 Traverse Harlingen

Advisering over de architectuur en vormgeving van de diverse onderdelen van het project N31 Harlingen.

denhelder-duinwoningen

Herstructurering Den Helder

Ontwikkeling van een nieuw centrum met voorzieningen die het hart van Den Helder vormen.

Meer informatie?

Vul onderstaand formulier in en u wordt zo snel mogelijk terug gebeld of neem direct contact op met Tjalling Dijkstra.

Tjalling Dijkstra

ZENIT-BGO

06-54 66 25 94

Contactgegevens

Zenit | Bureau voor gebiedsontwikkeling
Postadres: De Blei 13, 9001 NS Grou
Telefoon: 06-54662594
KvK: 73546755
BTW: 8595.70.332.B.01

Waar vindt u ons?

© 2019. Zenit-bgo. De MediaStrateeg Online